Tin tức
Việt Nam có nhu cầu 1 triệu robot công nghiệp "Năm 2009 có 60.000 robot công nghiệp được bán ra. Sau vài năm, số lượng này đã tăng gấp 4, đạt 250.000 con/năm", PGS. TS Hồ Anh Văn, Viện Khoa học và công nghệ tiên tiến Nhật Bản nói. Thị trường robot công nghiệp được dự đoán sẽ đạt 79 tỷ USD..