Dịch vụ
Để đảm bảo chất lượng tốt cho một công trình xây dựng, ngoài việc lựa chọn được một nhà thầu thiết kế giỏi, một nhà thầu thi công
Dịch vụ cơ khí là một trong những dịch vụ được xác định là dịch vụ cốt lõi của công ty.
Công ty Phúc Anh Phát là nhà cung cấp các thiết bị điện, thiết bị cơ khí , thiết bị tự động, hàng đầu cho các công ty nước ngoài trong các khu công nghiệp: Đồng Nai; Bình Dương;