Thương Mại Thiết Bị
Công ty Phúc Anh Phát là nhà cung cấp các thiết bị điện, thiết bị cơ khí , thiết bị tự động, hàng đầu cho các công ty nước ngoài trong các khu công nghiệp: Đồng Nai; Bình Dương;