Chi tiết sản phẩm

Gravoply ™ Ultra - Chất liệu nhựa đa năng nhất trên thị trường

Mã sản phẩm : Gravoply ™ Ultra
Giá bán : Liên hệ
Xuất xứ :
Tình trạng hàng hóa :
Thời gian bảo hành : 12 Tháng
Mô tả : Gravoply ™ Ultra là vật liệu linh hoạt tối ưu đối với việc sử dụng trong nhà hoặc ngoài trời, khắc cơ học hoặc laser. Gravoply ™ Ultra là một vật liệu lý tưởng cho nhiều ứng dụng, đặc biệt trong các ngành công nghiệp sau: đánh dấu công nghiệp / điện, biển báo và bảo mật. Hiệu quả, năng suất, độ chính xác cao và độ bền là những đặc điểm nổi bật của vật liệu khắc này. Phạm vi vật liệu có sẵn bao gồm 29 màu, 3 độ dày và 2 mặt trên. Tất cả các màu khác và độ dày có sẵn theo yêu cầu.

Màu nhạt

CLEAR/WHITE
TRONG/TRẮNG

WHITE/RED
TRẮNG/ĐỎ

WHITE/AZURE BLUE
TRẮNG/XANH DA TRỜI

Gravoply™ Ultra clear / white Gravoply™ Ultra white - red Gravoply™ Ultra white - blue

WHITE/BLACK
TRẮNG/ĐEN

ALMOND/BLACK
MÀU HẠNH NHÂN/ĐEN

YELLOW/BLACK
VÀNG/ĐEN

Gravoply™ Ultra white - black Gravoply™ Ultra almond - black Gravoply™ Ultra yellow - black

ORANGE/WHITE
CAM/TRẮNG

ORANGE/BLACK
CAM/ĐEN

RED/WHITE
ĐEN/TRẮNG

Gravoply™ Ultra orange - white Gravoply™ Ultra orange - black Gravoply™ Ultra red - white

RED/BLACK
ĐỎ/ĐEN

BURGUNDY/WHITE
ĐỎ TÍA/TRÁNG

BURGUNDY/GOLD
ĐỎ TÍA/VÀNG

Gravoply™ Ultra red - black Gravoply™ Ultra burgundy - white Gravoply™ Ultra burgundy - gold

APPLE GREEN/WHITE
XANH TÁO/TRẮNG

FOREST GREEN/WHITE
XANH RỪNG/TRẮNG

FOREST GREEN/GOLD
XANH RỪNG/VÀNG

Gravoply™ Ultra apple green - white Gravoply™ Ultra forest green - white Gravoply™ Ultra forest green - gold

PINE GREEN/WHITE
XANH ĐẬU/TRẮNG

SKY BLUE/WHITE
XANH DA TRỜI/TRẮNG

BLUE/WHITE
LAM/TRẮNG

Gravoply™ Ultra fir green - white Gravoply™ Ultra sky blue - white Gravoply™ Ultra blue - white

AIR FORCE BLUE/WHITE

NAVY BLUE/WHITE
XANH BIỂN/TRẮNG

ROYAL BLUE/WHITE
XANH LAM XẪM/TRẮNG

Gravoply™ Ultra Air Force blue - white Gravoply™ Ultra navy blue - white Gravoply™ Ultra royal blue - white

BROWN/WHITE
NÂU/TRẮNG

CHOCOLATE/WHITE
SÔCÔLA/TRẮNG

LIGHT GREY/BLACK
XÁM SÁNG/ĐEN

Gravoply™ Ultra brown - white Gravoply™ Ultra chocolate - white Gravoply™ Ultra light grey - black

TAUPE/WHITE

TRANSPARENT/BLACK
TRONG SUỐT/ĐEN

BLACK/WHITE
ĐEN/TRẮNG

Gravoply™ Ultra taupe - white Gravoply™ Ultra transparent - noir Gravoply™ Ultra black - white

BLACK/GOLD
ĐEN/VÀNG

GLOSSY BLACK/GOLD
ĐEN BÓNG/VÀNG

 
Gravoply™ Ultra black - gold Gravoply™ Ultra black - gloss gold  

Satin

WHITE/RED
TRẮNG/ĐỎ

WHITE/BLUE
TRẮNG/LAM

WHITE/BLACK
TRẮNG/ĐEN

Gravoply™ Ultra white - red Gravoply™ Ultra white - blue Gravoply™ Ultra white - black

ALMOND/BLACK
MÀU HẠNH NHÂN/ĐEN

YELLOW/BLACK
VÀNG/ĐEN

ORANGE/WHITE
CAM/TRẮNG

Gravoply™ Ultra almond - black Gravoply™ Ultra yellow - black Gravoply™ Ul             </div>
           </div><!--end tinh nang-->
           
           <div id=