Chi tiết sản phẩm

Gravoply™ 1 - Vật liệu mạnh mẽ để khắc quay

Mã sản phẩm : Gravoply™ 1
Giá bán : Liên hệ
Xuất xứ :
Tình trạng hàng hóa :
Thời gian bảo hành : 12 Tháng
Mô tả : Một lớp bề mặt acrylic mỏng (0,01 '') mang lại khả năng chống trầy xước và va đập cao. Một loạt các màu sắc trong satin, bóng hoặc nhạt làm cho Gravoply ™ 1 trở thành một vật liệu khắc hoàn hảo cho các ứng dụng trong nhà.

2-ply

WHITE/RED

WHITE/GREEN

WHITE/PINE GREEN

Gravoply™ 1 white - red Gravoply™ 1 white - green Gravoply™ 1 white - fir green

WHITE/BLUE

WHITE/BLACK

IVORY/CHOCOLATE

Gravoply™ 1 white - blue Gravoply™ 1 white - black Gravoply™ 1 ivory - chocolate

ALMOND/SILVER GREY

ALMOND/BLACK

YELLOW/BLUE

Gravoply™ 1 almond - silver grey Gravoply™ 1 almond - black Gravoply™ 1 yellow - blue

YELLOW/BLACK

YELLOW/WHITE

YELLOW/MAGENTA

Gravoply™ 1 yellow - black Gravoply™ 1 yellow - white Gravoply™ 1 yellow - magenta

ORANGE/WHITE

ORANGE/BLACK

DARK ORANGE/BLACK

Gravoply™ 1 orange - white Gravoply™ 1 orange - black Gravoply™ 1 dark orange - black

RED/WHITE

RED/BLACK

RED/YELLOW

Gravoply™ 1 red - white Gravoply™ 1 red - black Gravoply™ 1 red - yellow

BURGUNDY/WHITE

BURGUNDY/SILVER GREY

VIOLET/WHITE

Gravoply™ 1 burgundy - white Gravoply™ 1 burgundy - silver grey Gravoply™ 1 purple - white

TEAL/WHITE

APPLE GREEN/WHITE

GREEN/WHITE

Gravoply™ 1 duck green - white Gravoply™ 1 apple green - white Gravoply™ 1 green - white

PINE GREEN/WHITE

METALLIC BLUE/WHITE

AZURE BLUE/YELLOW

Gravoply™ 1 fir green - white Gravoply™ 1 metallic blue - white Gravoply™ 1 azure blue - yellow

AZURE BLUE/WHITE

AIR FORCE BLUE/WHITE

NAVY BLUE/SILVER GREY

Gravoply™ 1 azure blue - white Gravoply™ 1 Air Force blue - white Gravoply™ 1 navy blue - silver grey

NAVY BLUE/WHITE

RUST/WHITE

COCOA/WHITE

Gravoply™ 1 navy blue - white Gravoply™ 1 rust - white Gravoply™ 1 cocoa - white

COCOA/CHOCOLATE

BROWN/WHITE

CHOCOLATE/WHITE

Gravoply™ 1 cocoa - chocolate Gravoply™ 1 brown - white Gravoply™ 1 chocolate - white