Chi tiết sản phẩm

Gravoglas™ 2-Plex™ Subsurface - Vật liệu nhựa tổng hợp khắc quay ngoài trời

Mã sản phẩm :
Giá bán : Liên hệ
Xuất xứ :
Tình trạng hàng hóa :
Thời gian bảo hành : 12 Tháng
Mô tả : Với vẻ ngoài cao cấp và công nghệ chống chói, Gravoglas ™ 2-Plex ™ Suburface là ứng dụng bảng hiệu rất phổ biến. Nó được sử dụng để khắc chìm quay có hoặc không có sơn. Sản phẩm này có sẵn trong 26 màu sắc và 3 độ dày.