Chi tiết sản phẩm

CHÂN PIN (PROBE PIN)

Mã sản phẩm :
Giá bán : Liên hệ
Xuất xứ : Singapo
Tình trạng hàng hóa : Mới 100%
Thời gian bảo hành : 12 Tháng
Mô tả : Sản phẩm chân pin có nhiều kích cỡ khác nhau để đáp ứng nhu cầu của mọi khách hàng.

Video tham khảo!

[F10006B200G200]
 [F10006B250G200]
[F10006B250G300]
[F56411B155R135]
 [F10037S050L300]
[F10012B150G200]
F77206B200G300
[F10068S150L200]
[F10068S150L200]
SF-R100-SC
PA 100/H1.5
 PAP 100 /H2
SF-P100-J
SF -P156-A
SF-PA 125/H2.5
SF-P 156/U
GKS-100 214 050 A3000
PAP- 075 225 130 A2800
GKS - M075 214 050 A2000
GKS-100 214 090 A3000
SF/R125/SC
PAP-100 214 050 A2000
SF -P156-J
KS 100 47G

SF-R125-CR

SF-R156-SC
SF R100-CR
SF-R156-CR
Sản phẩm khác